torsdag 10 maj 2012

Lite om cykliska aktier och företagande

Känner mig för tillfället väldigt dåligt insatt i hur aktiemarknaden beter sig och varför det är som det är. Vi verkar ha nått någon slags platånivå där uppgångar snabbt raseras av dåliga nyheter på finansmarknaderna nere i Europa och frågan är om vi kommer att ha mer så mycket mer uppgång tills nästa dipp. Läget är helt enkelt mycket svårtolkat och blir inte mycket lättare då jag inte har haft så mycket tid att informera mig.

Visserligen har jag en bra vana att alltid läsa favoritbloggar och tidningar i min rss läsare men det blir liksom aldrig riktigt samma sak som att själv undersöka, analysera och ta ställning.

Cykliska bolag och långsiktiga investeringar

Det jag framförallt vill hålla mig informerad om är mina cykliska aktier som är starkt konjunkturberoende (industri som Trelleborg och SSAB). Vad det gäller aktier jag köper där fokus mer är på långsiktigt bra utdelningar och värdeökning är jag inte fundersam alls. Så länge jag tror på bolagen och de är bra så är ju bara nedgångar en bra anledning att köpa mer innehav.


Jag skall nog ändå ta mig lite tid framåt och försöka göra en enkel konjunkturanalys och kolla in vart vi möjligen kan vara på väg....