Kassaflödesanalys - Vad är ett företag värt del10 ~ Mot miljonen

onsdag 16 juni 2010

Kassaflödesanalys - Vad är ett företag värt del10

Att göra en kassaflödesanalys på ett företag kan vara ganska intressant för att få en bättre bild av hur företaget utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut. Här beskrivs vad en kassaflödesanalys är.

Varför titta på kassaflöde?
Innan vi går in och tittar på vad ett kassaflöde är och hur man analyserar det i redovisningen kan det vara bra att stanna upp och tänka till varför man skall göra det. Vad är syftet med att göra en kassaflödesanalys?

Först och främst vill man se att företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och framtida utdelningar till dig som aktieägare. Men detta är inte den enda saken man som aktieägare bör titta på. Ett positivt kassaflöde bör också generera lägre skuld (skuldsättningsgrad och med det högre soliditet), bättre möjligheter till expansion eller marknadsföring. Det är ju framförallt vad företaget gör med sitt positiva kassaflöde som är intressant. Handlar det om ett bolag som ännu inte genererar vinst så vill man också gärna se att kassaflödet ökar med tiden. Sammanfattningsvis berättar kassaflödet om företaget får in mer pengar eller om det försvinner iväg i form av kostnader. Så hur kan vi då definiera kassaflöde?

Kassaflöde
Kassaflödet är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en begränsad tid. Man följer alltså företagets s.k. betalningsströmmar under den perioden man är intresserad (oftast kvartalsvis). Om du tittar på ett börsnoterat företags rapporter så mäter man kassaflödet utifrån tre övergripande grupper:
  • Löpande verksamhet: Denna består av försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager.
  • Investeringsverksamhet: Består av förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
  • Finansieringsverksamhet: Denna består av emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av skulder.

En enkel bild för att förstå kassaflödesanalys
Det är oftast enklare att förstå innebörden av olika nyckeltal och finansiella begrepp om man försöker förenkla dem genom olika bilder. Samtidigt bör det poängteras att det också kan bli fel om man förenklar för mycket men som start på kunskap kan detta vara bra.

Jag tycker att den bästa bilden för att förstå kassaflöde är att tänka sig en vattenbehållare med en ingång och en utgång. Varje kvartal stänger man igen både inflödet och utflödet och kollar hur mycket som finns kvar i vattenbehållaren vilket genererar nyckeltalet kassaflöde. Är det tomt i kassan eller finns det pengar kvar att investera i företagets utveckling eller att dela ut till aktieägare?

Nyckeltalet kassaflöde
Så hur får man då fram nyckeltalet kassaflöde när du tittar igenom rapporten från kvartalet eller helåret. Egentligen handlar det endast om plus och minus där du steg för steg tittar igenom löpande-, investerings-, och finansieringsverksamhet.

Låt oss titta på ett exempel med företaget Tele2 (klicka för större bild). Det vi steg för steg får reda på är följande:
Kassaflöde från löpande verksamhet: 9118 Mkr
Kassaflöde fr
ån investeringsverksamhet: -954 Mkr
Kassaflöde från finansiell verksamhet: -8075
Likvida medel vid årets början: 1250
Valutakursdifferenser: -27
Likvida medel vid årets slut: 1312


I fallet Tele2 har vi alltså ett positivt kassaflöde kvar i vattenbehållaren efter 2009 års äventyr. Dessa pengar kan sedan användas till utdelningar, investeringar och nya satsningar.

Vad använder jag kassaflödet till?
Personligen tycker jag att kassaflöde är ett intressant perspektiv att analysera för mindre företag/aktier som växer. Jag har gång på gång återkommit till kassaflödesanalysen när jag tittat på Fortnox. Det jag själv tycker att det har gett mig är en bra bild på hur verksamheten utvecklas och fortlöper och om man någon gång i framtiden skall kunna hoppas på vinst. För mig personligen skänker det alltså en fördjupad bild av hur verksamheten i företaget fungerar.

Läs också:
Kassaflödesanalys hos 4020.se
PEG - talet
Direktavkastning
P/S - talet
P/E - talet
Substansvärdet för aktier

7 kommentarer:

J sa...

Jag tänker mig att kassaflödesanalysen passar bättre på mindre företag just för att den är lättare att göra. I en stor koncern med extremt många poster kan det kännas övermäktigt att göra en kassaflödesanalys, åtminstone om den ska vara fulltäckande.

40procent 20år sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
40procent 20år sa...

Bra och pedogogisk inlägg om kassaflödesanalyse. Det är fortfarande den minst förekommande analysmetoder om man jämför med resultat- och balansräkning!

En kassaflödesanalys säger mycket som inte går att inte någon annastans! Jag tycker att det är mycket viktig pusselbit när man ska försöka analysera bra!


#J
Det borde INTE vara ett problem eftersom årsredovisningarna måste följa viss praxis och om du istället kollar på summeringarna vid viktiga poster som:

* Kassaflöde efter Löpande verksamhet:

* Kassaflöde - Investeringsverksamhet:

osv, så kommer du ändå få ett bra bild över bolagetskassaflöde!

Sen håller jag med att det många fler poster i stora bolag men nu börjar jag märka att man kan lära att hitta de viktigaste posterna. ( Sen går det aldrig veta vad varje post betyder då får man gå till notorna i viket är det viktigaste och säger väldigt mycket )

inte miljonär än sa...

J: Jag kan hålla med om att det känns lättare att följa kassaflödesanalysen i mindre företag och eftersom de inte riktigt stelnat i sina former så är det också extra intressant!

4020: Tackar för uppmuntran! Intressant det där med noterna, det har jag inte tänkt på, skall definitivt användas

J sa...

4020: Det var bra tips som jag tar med mig, tackar!

Anonym sa...

Har aldrig riktigt begripigt mig på kassaflödesanalys tidigare. Tack alla ni duktiga bloggare

inte miljonär än sa...

Anonym!

Kul att du tycker att det var förståeligt.. ;-)