Insiders - Vad är ett företag värt del9 ~ Mot miljonen

lördag 29 maj 2010

Insiders - Vad är ett företag värt del9

Vilka vet mest om ett företag och vad gör de med sina pengar? Det är förstås de som kallas insiders och här ges några råd kring varför man bör hålla koll på insiderhandeln.
Vilka är insiders?
Med insiders menas alla de som på ett särskilt sätt har insyn i hur det går för företaget och vilka siffror som kan presenteras i framtiden. Man kan också benämna dessa personer med begreppet insynspersoner. De som är insiders är tex VD, dotterbolagschefer, ekonomichefer, stora aktieägare eller styrelseledamöter.

Det som är intressant med dessa är att de har skyldighet att rapportera sina aktieaffärer till finansinspektionen som offentliggör denna handel vilket också publiceras på börsmäklarnas hemsidor. Ett bra tips är att använda finansinspektionens insynssök när man undersöka hur insiders eller insynspersoner har agerat den senaste tiden. Läs också en aktuell artikel från di om att insiders har handlat under Greklandskrisen och bloggaren zed om aktuell insiderhandel.

Varför bry sig om insiders?
Så varför skall man bry sig om hur insiders har agerat. Ja till att börja med så ligger det väl en hel del sunt förnuft att följa de som är mest insatta i ett företag och deras handel. Det finns också studier som har påvisat att det faktiskt lönar sig på några månaders sikt att ta rygg på insiders. Så det finns en god anledning att ägna några minuter att fundera över hur insynspersonerna har agerat den senaste tiden.

Vilka insiders är intressantast?
De viktigaste insynspersonerna är de som står närmast den dagliga verksamheten. Så när VD, marknads-, ekonomichefer gör ordentliga köp eller säljaffärer så är det intressanta indikatorer för den lilla privata aktieägaren som kan ge vägledning vid investeringarna.

Att hålla koll på insiders, och särskilt när de gör stora inköp/försäljningar, är en intressant faktor att ta in i sin analys inför egna inköp av aktier. Särskilt när insiders har positioner i företaget nära beslutsfattande positioner!

Läs också:
ROE

PEG - talet
Direktavkastning
P/S - talet
P/E - talet
Substansvärdet för aktier
Kurs/Ek

Inga kommentarer: