Direktavkastning - Vad är ett företag värt del 4 ~ Mot miljonen

torsdag 15 april 2010

Direktavkastning - Vad är ett företag värt del 4

Det snackas mycket i ekonomibloggosfären om direktavkastning. Hög direktavkastning (utdelningar), utdelningstillväxt och återinvestering av utdelningar.

Det är svårt att tillföra något av värde egentligen in i denna enorma kunskapsbas. Det jag siktar in mig på här är i alla fall ett försök att reda i hur direktavkastningen påverkar aktiekursens värdeutveckling.

Definition direktavkastning och effektivavkastning
Att räkna ut direktavkastning är en enkel division. Man tar reda på utdelningen i kronor per aktie för året och dividerar denna summa med nuvarande aktiekurs enligt:
Det är viktigt att påpeka att utdelningar inte nödvändigtvis hänger ihop med hur stor vinst företaget gör. Det är aktieägarna som på årsstämman bestämmer hur mycket av vinsten som skall delas ut till aktieägarna. Det finns också något som kallas för effektivavkastning och med detta menas den avkastning som ges för en aktie totalt sett med värdeutveckling och direktavkastning tillsammans.

Vad säger direktavkastningen om aktien?
Som alla andra nyckeltal så uttrycker nyckeltalet direktavkastning en relation mellan två olika sfärer. Dels vad företaget de facto presterar i form av resultat och vad detta resultat har för relation till aktiemarknadens förhoppningar. Men i grunden blir det en tolkningsfråga. Dels behöver man sätta direktavkastningen i relation till andra nyckeltal men även i relation till börsen som helhet och den historiska och framtida utvecklingen för företaget. Men själv tycker jag mig se fyra skilda scenarier:
  • Hög direktavkastning 1: Ett sätt att tolka en hög direktavkastning är att företaget har en hög risk med sämre framtidsmöjligheter och att kursen därför sänks med följd att den procentuella direktavkastningen ökar. Ett alldeles utmärkt exempel på detta är Tricorona som har en direktavkastning på över 10%. Här trycks aktiekursen ner av oron för framtiden för utsläppsrätter. Man kan också tolka den höga direktavkastningen i detta fall att aktieägarna inte gillar nivån av utdelningar och känner oro för att pengarna töms ur företaget.
  • Hög direktavkastning 2: Ett annat sätt att tolka hög direktavkastning är att denna innebär att kursen på sikt kommer att gå upp för att kompensera för den höga direktavkastningen. I ett gynnsamt scenario kommer även företagets resultat och utdelningstillväxt att matcha den höga direktavkastningen och kursen fortsätter uppåt. Detta är en mycket positiv spiral och typiska sådana här svenska företag är Ratos, H&M och Claes Ohlsson. Vissa har kallat dessa typer av aktier för gubbaktier, jag vill inte nämna några namn…. Men kanske har gubbarna rätt. ;-)
  • Låg direktavkastning 1: Ett sätt att tolka låg direktavkastning kan vara att aktiemarknaden tror på bolaget och att utdelningarna/vinsten därmed kommer att höjas. Kursen drivs därför upp av förhoppningar om framtida vinster/utdelningar och direktavkastningen (procentuellt sett) minskar. Här hittar vi förväntningsaktierna och de möjliga turn-around aktierna.
  • Låg direktavkastning 2: Det sista och, enligt mig, sämsta scenariet måste väl vara direktavkastningen är låg helt enkelt för att företaget varken presterar bra resultat eller har några större framtidsutsikter. Dessa aktier är helt enkelt inte intressanta alls, eller?
Använd direktavkastning för att beräkna riktkurs:
Det finns en möjlighet att beräkna en riktkurs mha av direktavkastningen som kan vara kul att använda ibland för att värdera möjligheter. Låt oss ta ett enkelt räkneexempel.

Ett exempel på ett företag (som jag ofta återkommer till för att det är intressant att räkna på) är Tricorona som trots den tredje största direktavkastningen på stockholmsbörsen inte stiger nämnvärt. Här är oron kring framtiden med utdelningsrätter som sätter käppar i hjulet. Om denna oro skulle skingras kan man troligtvis räkna med att kursen justeras upp och direktavkastningen sänks. Så hur kan vi här använda direktavkastningen för att beräkna en ”rimlig” aktiekurs utifrån nuvarande utdelningsnivå? Idag är utdelningen 0,7 kronor per aktie och kursen ligger på ca: 7 kr. Om vi räknar på att en rimlig direktavkastning ligger på 5% och att vi kallar vår framtida rimliga kurs för x får vi följande ekvation:
Detta skulle därför vara rimligt, om orosmolnen skingras kring företaget, att förvänta sig kurser runt 14 kronor med den vinst och utdelning som företaget presterar idag.

Lite tankar och funderingar på slutet
Jag har ju tidigare skrivit om P/E, P/S och Substansvärdering av aktier. När jag nu har skrivit även om direktavkastning så börjar sakta en bild skönjas kring hur man kan värdera ett börsnoterat företag. Men ännu är jag inte klar med denna serie inlägg och härnäst tror jag att det blir att titta på skuggsidan av företaget: skulder, soliditet, likviditet osv.

Slutligen, kommentera gärna om något är felaktigt, bra, svårt, oförståeligt. Jag vet att det finns många anhängare till direktavkastningen därute som säkert kan mer än mig om saken!

Inga kommentarer: