Substansvärdet - Vad är ett företag värt del3 ~ Mot miljonen

tisdag 16 mars 2010

Substansvärdet - Vad är ett företag värt del3

Sent skall syndaren vakna. Det är så jag känner mig skrivandes om företagsvärdering. Kämpandes med att förstå begreppen och försöka sätta in dem i sammanhang där de börjar leva. Jag borde ju ha börjat här, inte investerat i aktier först för att sedan lära mig mer om saken. Men det är väl bättre sent än aldrig. I det här inlägget försöker jag mig på att förklara vad substansvärde är, hur man räknar ut substansvärde och till vilken nytta det kan vara.

Substansvärdet för Korvkungen AB
För att förklara substansvärdet tänkte jag ta ett oerhört barnsligt exempel. I alla fall jag behöver det för att greppa det från grunden. Låt oss ta Korvkungen AB som har 200 korvvagnar i 20 av Sveriges största städer som exempel. Numera är Korvkungen AB även börsnoterat på aktietorget och har vissa planer på att starta e-shop, hur det nu skall gå. Vad är då egentligen substansvärdet för detta påhittade (och mycket barnsligt påkomna) företag?

Om vi skall kunna beräkna substansvärdet för företaget gäller det att rätt värdera företagets alla tillgångar minus skulderna (lång- och kortfristiga) för att därefter dividera denna siffra med antalet aktier. Då får vi substansvärdet, lätt som en plätt eller? Låt oss titta på balansräkningen för korvkungen:

Tillgångar
- Anläggningstillgångar: 4,2 MSEK
- Omsättningstillgångar: 30,5 MSEK
- Summa tillgångar: 34,7 MSEK

Eget Kapital och Skulder
- Summa eget kapital 20 MSEK
- Summa långfristiga skulder 5,2 MSEK
- Summa kortfristiga skulder 9,5 MSEK
- Summa skulder: 34,7 MSEK

Aktier
- Antalet aktier per 14 Mars 2010:  2 500 000 st.

Man bör notera att tillgångarna alltid är lika med det egna kapitalet + skulderna i balansräkningen. Tillgångarna skall alltid vara lika med skulder + eget kapital i balansräkningen. För företag är också alltid vinsten en skuld! Det är ju nämligen inte företaget som skall få ta del av vinsten utan ägarna till företaget! Detta är mycket viktigt att känna till för att förstå balansräkningen. Men åter till uträkningen av substansvärdet för Korvkungen AB:
 
På aktietorget är värderingen något högre vilket egentligen är naturligt då det finns värden i bolaget som vi inte ser som personal och liknande. Mycket av bolagets värden är egentligen svårt att värdera i balansräkningen som personal, korvvagnar och liknande. Det är därför svårt att använda sig substansvärdet för att värdera industriföretag och framförallt banker (då går allt värde hem redan klockan 15.00 har jag hört).

Ett riktigt exempel - Substansvärdet för Electrolux
Ovan nämnda exempel är förstås mest på skoj och för att få igång mitt eget, och kanske ditt, tänk kring detta. Det är barnsligt och utan realistisk förankring. Låt oss därför istället titta på ett stort svenskt börsbolag med lågt P/S (0,41), nämligen Electrolux. Just nu är Electrolux B värderad till 163 kr. Från den senaste rapporten hittar vi i balansräkningen (sid12) följande siffror:

Tillgångar: 72 696 MSEK
Skulder: 53 855 MSEK
Antalet aktier: 284,4 Miljoner st.
Detta ger följande substansvärde: 


 

Substansvärdet är här mycket lägre än aktiekursen och möjligtvis antyder det att de synliga värdena för detta företag i relation till aktiekursen inte gör detta till en intressant investering. Kanske finns det dolda värden i företaget som kan tas in i beräkningen och Electrolux kan utgöra en intressant investering? Men troligtvis är det svårt att använda substansvärdet för att rätt värdera Electrolux framtid. 

Slutsatser
  • Substansvärdet kan vara intressant för att kunna hitta riktigt lågt värderade bolag som har inneboende förutsättningar att lyckas framåt. Särskilt intressant är det för investmentbolag och liknande företag som har mycket av tillgångarna i börsnoterade företag. 
  • Substansvärdet är svårt att använda, och säger ganska lite, om industriföretag med mycket av värdet i maskiner, lokaler och personal och företag där de enda tillgångarna är personal (tex banker). Det gäller alltså att se upp med att lägga för stor vikt vid detta nyckeltal.

Det är alltså inte helt enkelt att använda sig av substansvärdet för att göra beslut i aktieval. Troligtvis kan det för min egen del bli en liten del av mina framtida analyser. 

Har du upptäckt ett fel? Håller du inte med, Kommentera som vanligt gärna! Ju mer kommenterar desto mer lär vi oss allihopa.Till sist, ett särskilt tack till bloggaren Zed som tog sig tid och hjälpte mig att reda ut några frågetecken kring detta sent en måndag kväll. Mycket schysst!

Läs också:
P/E talet – Vad är ett företag värt – del1
P/S talet – Vad är ett företag värt del2
Låga P/S - Top 17 LargeCap

11 kommentarer:

Zed's Dead sa...

Bara glad att kunna hjälpa till!

En lite rolig anekdot om substansvärde är att från början när Buffett förvaltade pengar (partnership på engelska, jag kommer inte på något ord på svenska) så köpte han väldigt mycket aktier i ett textilföretag som hette Berkshire Hathaway pågrund av att substansvärdet var så extremt mycket högre än aktiekursen. Detta sa han var pågrund av att företaget inte hade framtiden framför sig utan den typen av textiler var på utdöende osv osv. Men han menade att trots detta så var det intressant att äga aktier i företag då det var så billigt i förhållande till vad de ägde i materiella prylar.

När han sedan la ner sin partnership så sålde han alla aktier förutom i Berkshire och ett till bolag, han rekommenderade alla sina kunder att behålla aktierna men de som inte ville behålla dem kunde sälja dem till honom så köpte han dem gladeligen, jag misstänker att de som valde att behålla dem är ganska nöjda idag även om textilverksamheten aldrig gick bra igen.

john sa...

Hej, riktigt bra och lärorikt inlägg!

Är "Book Value" samma sak som substansvärde?

På t ex Yahoo Finance finns ett nyckeltal som heter "Book Value per share" är det samma sak som substansvärde per aktie alltså det som du räknat ut i ovanstående exempel?

här är en länk till nyckeltalen på yahoo finance (Coca cola)
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=KO


Mvh //Ekonomisk trygghet

Gustav sa...

Det är knivigt med substansvärdering. Har själv tittat lite närmare på detta. Det som jag förstod efter ett tag är att Eget kapital är lika med substans. Sedan finns det Justerat Eget kapital som tar hänsyn till dolda övervärden i dem tillgångar som finns i bolaget. Och här blir det riktigt knivigt. Rimligt enkelt att titta på Investmentbolag men sedan blir det tuffare. Hur värderar man exempelvis varumärke, patent, R&D chefen, Ledning etc. Men, med det sagt så är det ju alltid intressant att köpa aktier som värderas under bolagets substansvärde(EK), problemet är att det idag inte finns så många. Idag skall man vara nöjd om aktien inte värderas över 1,5ggr. sin substans.
Kan rekomendera dig att kolla in det som är skrivet om subsansvärdering på aktiespararens hemsida om du inte redan gjort det. Där står det mycket matnyttigt.
/G

J sa...

Bra skrivet. Nej substansvärde är nog inget man ska haka upp sig på för mycket, speciellt inte i branscher med stort humankapital. Men en faktor att ha med i ekvationen är det ju absolut!

inte miljonär än sa...

Zed: ja det var fint med lite hjälp där!

John: Kul att du tycker så! John, jag tror den direkta översättningen av Book value är bokfört värde dvs tillgångarna minus skulderna. SÅ om man skulle "slakta" ett bolag så skulle det vara det som fanns kvar. Så det är inte riktigt samma sak som substansvärde där man räknar ut värdet per aktie men ändå snarlikt.

Däremot bör BookValue per share vara samma sak som substansvärdet och precis det jag räknat på i detta inlägg. Svarar detta på din fråga?

Zed's Dead sa...

Gustav, med justerat eget kapital brukar man ha räknat bort skatten på obeskattade reserver.

Book Value = Eget kapital
Substansvärde brukar man försöka räkna med dolda tillgångar, men det är svårt och blir alltid olika från person till person.

inte miljonär än sa...

Hej Gustav: Håller med att substansvärdesberäkningar mer blir gissningar om man inte strikt håller sig till balansräkningen (som jag gör här). Finns så många värden som är svåra att se för den lille aktieägaren. Just nu så finns det få billiga aktier, enligt mig, det hade varit roligare att räkna på substansvärdet för ganska exakt ett år sedan. Då hade man hittat en del prisvärda företag.

J: Håller med dig där att substansvärdet inte bör ägnas för stor uppmärksamhet.

john sa...

Jag är nöjd med ditt svar Inte miljonär än, tack!

Mvh //Ekonomisk trygghet

inte miljonär än sa...

John: då är jag nöjd också ;-)

Anonym sa...

book value skiljer sig lite från shareholders equity, book value tar inte hänsyn till goodwill och andra "intangible assets". Shareholders equity gör det.

Jan M H sa...

Vart kommer summa eget kapital in?