P/S talet – Vad är ett företag värt del2 ~ Mot miljonen

tisdag 9 mars 2010

P/S talet – Vad är ett företag värt del2

Så kommer vi härmed till del2 i serien Vad är ett företag värt. Det är nu dags att greppa tag i P/S talet.

Förhållanden, nyckeltal, relationer, kvoter – vad är det?
Det är intressant att stanna upp och tänka till om förhållanden och relationer. Jag menar inte mellan människor så klart utan mellan två olika ekonomiska sfärer. Aktiemarknaden är en sfär som nästan kan betraktas som en andrahandsmarknad för ägodelar i form av papper (digatala). I Företagssfären hittar vi det verksamma och säljande företaget med en verklig försäljning och verkliga siffror. Nyckeltalen P/S och P/E känns ganska meningslösa om man inte förstår kopplingen som nyckeltalen ger mellan dessa bägge sfärer.

Egentligen är är både P/E talet och P/S talet så kallade kvoter (divison helt enkelt) och när man dividerar två tal med varandra ges alltid ett förhållande dem emellan. Vi skulle kunna ta exemplet med 2/5 = 0,4 = 40%. Med detta menar man att förhållandet mellan 2 och 5 är att tvåan är 40% av femman. Så när vi använder P/S-talet får vi därför en kvot som beskriver förhållandet mellan företagets värde och aktiemarknaden.

P/S – talet
Med P/S talet (price/sales) menar man aktiekursen dividerat med omsättningen per aktie enligt följande kvot:
Aktiekursen byggs upp utifrån historiska resultat och förväntningar på företaget så här ges alltså en relation mellan dessa förväntningar och hur mycket företaget verkligen säljer/omsätter. Här berättar P/S-talet hur mycket varje omsättningskrona värderas i förhållande till aktiekursen.

  • Viktigt 1: Ett lågt P/S tal innebär att aktiemarknaden förväntar sig lite från företaget i omsättningstillväxt medan ett högt P/S tal berättar att marknaden förväntar sig mycket mer av företaget än vad omsättningen visar i dagsläget.
  • Viktigt2: Det finns ett möjligt redskap i P/S-talet att hitta så kallade turnaround bolag. Du letar då efter företag med låga P/S tal och som du tror kommer att visa mycket bättre resultat än vad aktiemarknaden förväntar sig eller har upptäckt. När marknaden väl upptäcker detta kan du därför få en värdeökning.
Tre konkreta exempel:
  • I företaget Tricorona värderas varje omsättningskrona till 1,34 kronor. Man skulle alltså kunna säga att förväntingarna på Tricoronas möjligheter att omsätta dina pengar till mer pengar är mycket låga. Man tolka detta att marknaden tycker att framtiden är mindre ljus för företaget. Eller så kan man tolka det som att företaget är en ”oupptäckt guldklimp”.
  • I ett företag med negativt P/E – tal kan det också vara mycket intressantare att titta på förväntingar i relation till omsättning för att hitta turnaround bolag. Ett sådan som jag själv är intresserad av är Fortnox. Fortnox har ett negativt P/E, vilket gör det meningslöst, men ett P/S – tal på hela 9,20. Här ligger alltså förväntningarna på bolagets möjlighet att tjäna pengar mycket högre än i Tricoronas fall. Man skulle tom kunna påstå att de är alldeles för högt ställda. Detta är alltså i nuläget ingen ”oupptäckt guldklimp” och möjlighet för turnaround.
  • Gummipackningsföretaget Trelleborg har ett P/S tal på 0,44. Omsättningen per aktie är alltså tom högre än aktiekursen för tillfället. Vi kan därför konstatera att marknaden värderar bolagets värde mycket lågt. Det finns därför anledning, för den som tror på företagets framtid, att göra en investering. Nu är ju inte Trelleborg en oupptäckt guldklimp men värderingen från aktiemarknaden är så låg att det kan vara ett skäll att investera i detta bolag.
Sammanfattning
När jag skriver om P/S talet känns det ibland som det är en blöt tvål. Jag tycker att jag precis har förstått idén med talet men så glider den blöta tvålen ur händerna och så inser jag att talet likaväl kan tolkas på ett annat sätt. Så om någon tycker att jag har uppfattat saker och ting fel får ni gärna kommentera saken!

Det gäller alltså att se upp hur detta nyckeltal används. Det är bra för att jämföra förväntningarna med den aktuella aktiekursen och för att ställa sig frågan: Finns det en möjlig värdeökning som andra har missat? Jag gillar ändå P/S talet och kommer att använda det i framtida analyser. Men i kombination med andra nyckeltal.

Läs också:
P/E - talet
Jämviktspendling för den långsiktige?
Månadsutdelningar - Fördelar och nackdelar

4 kommentarer:

Anonym sa...

P/S talet hjälpte mig att finna just Trelleborg i april månad. Då var P/S talet 0.1 Dvs. 10% av omsättningen värderades bolaget till. Börsvärdet var runt 2 Miljarder och då omsatte bolaget alltså 20 Miljarder. Belåningen var hög men oavsett vilket så fanns det en substans i bolaget som vida översteg 2 Miljarder. Ett enkelt köp då trots osäkerheten kring deras belåningsnivå/Kassan/Intjäningsförmåga, men när man får möjliheten att köpa en 20 lapp för 2 kronor så gör man det. Ett av mina bästa köp och mycket tack vare P/S talet.

inte miljonär än sa...

Hej Anonym, jag har själv också varit ägare av Trelleborg sedan förra våren och det har med nyemissionen varit en förtjänstfull resa. Då visste jag inte särskilt mycket om P/S talet men det känns bra att ha ett nyckeltal i fortsättningen att bolla sina tankar mot.

Zed's Dead sa...

En sak som P/S-talet kan visa är också potentiella uppköpskandidater.

Finns det försäljning men inte vinst så brukar det oftast gå att genomföra en rekonstruktion eller på något sätt vända företaget till vinst med nya ägare, ny ledning etc.

Så ifall företaget värderas långt under sin försäljning tex. med ett P/S-tal 0,1 så brukar det göra att intresset hos större företag ökar då de kan öka sin omsättning rejält för en liten slant.

Hoppas min förklaring går fram även om den känns lite knackig.

inte miljonär än sa...

Jorå, den går faktiskt fram.. ;-) konstigt nog så börjar P/S talet sakta men säkert gå från ytlig till djup kunskap även hos mig.. Haha