Husqvarna AB – liten aktieanalys ~ Mot miljonen

onsdag 24 mars 2010

Husqvarna AB – liten aktieanalys

Jag har alltid ogillat motorsågar. Det kan ha att göra med diverse olika skräckfilmer kanske. Jag har ändå vågat mig på att fundera på om Husqvarna AB kan vara en intressant aktieinvestering.

Kortfattat tillverkar man i Husqvarna motorsågar, gräsklippare, byggverktyg och mycket annat. Aktien noterades 2006 och har sedan dess hunnit med toppnoteringar kring 90 och bottennoteringar kring 25 och en nyemission under året. Idag ligger aktien kring 50-52 och frågan jag ställer mig är om det finns fog för en investering?

Bakgrund, Hot och möjligheter
Under året som gått har man tillfört företaget 3 mdr extra genom en nyemission för att stärka sin balansräkning och trygga framtiden. Man har också genomfört det som på rapportspråk kallas för strukturåtgärder för att klara sig igenom lågkonjunkturen och den bristande efterfrågan pga detta och i januari 2010 var dessa strukturåtgärder klara och en ny organisation sattes. Man har trots kraftiga minskningar på resultatet (minskning 26%) genom dessa strukturförbättringar (och även nyemissionen såklart) kunnat förbättra kassaflödet. Husqvarnas största problem just nu verkar vara om efterfrågan kommer igång igen på allvar under 2010.

Självklart är det så att även återförsäljare försöker sänka sina lager vilket medför att Husqvarna får sämre efterfrågan. Kanske kommer detta igång nu när utesäsongen kommer igång igen på allvar. VD Magnus Yngen är ändå relativt försiktig i sina uttalanden kring framtiden, framförallt verkar det vara just det att han är osäker på om återförsäljarna vågar öka sina lager igen.

Möjligheten i denna aktie är, enligt min tolkning, att när väl efterfrågan kommer igång så kommer även Husqvarna, med bra balansräkning och kassaflöde, ligger väl positionerat och en möjlighet till värdeökning under året finns.

Husqvarna och nyckeltalen
P/E och Direktavkastning - I dagsläget har Husqvarna ett P/E tal på 31,12 och en direktavkastning på 1,95%. Inga fantastiska siffror i nuläget. Men marknaden kan ju fungera så ibland att detta kan vara intressant att hitta bolag med höga P/E för att man tror att det finns resultatförbättringar i sikte och därmed höjd börskurs

P/S – P/S talet som är 0,82 får anses vara ganska lågt och signalerar att förväntningarna i förhållandet till försäljningen fortfarande är ganska lågt ställda. Husqvarna är ett av de 17 företag på Large Cap som har ett P/S tal under 1 och har därmed låga förväntningar på sig. Skulle resultatet förbättras under året finns det alltså goda möjligheter.

Ökning till tussilagos och påskliljan?
Det är faktiskt sådana här bolag jag just nu letar efter. Stabila bolag men med möjligheter till värdeökning på 1-2 års sikt. Just nu ser jag med intresse på detta bolag och funderar på en investering. Det känns mer intressant än Ericsson som jag skrev om i måndags. Kanske kommer lyftet med den första påskliljan och gräsklippningen?

Någon som har följt bolaget och tycker att det är intressant också?

Läs också:
P/S - talet
P/E - talet
Substansvärdet för aktier

Inga kommentarer: