De bästa nyckeltalen – enkätresultat ~ Mot miljonen

tisdag 30 mars 2010

De bästa nyckeltalen – enkätresultat

När man gör en undersökning i kvalitativ form så är det alltid svårt att sammanställa den. Det spretar en aning men jag skall försöka presentera resultatet på det viset jag själv hade velat få det framlagt. Här är de bästa nyckeltalen för aktievärdering - enligt läsarna!

P/E talet – populärast
Det nyckeltal som omnämns enskilt flest gånger är P/E talet. Någon gillar rullande p/e då det är lägre än den historiska vinst- och omsättningstillväxten i procent. Min tolkning är att många verkar lägga en del vikt vid detta nyckeltal för att hitta framtida investeringar med möjlighet till bra avkastning.

Direktavkastningen – näst populärast
Det näst populäraste nyckeltalet är direktavkastningen. Som någon skrev kan detta tolkas som att hög direktavkastning ofta leder till kursuppgångar på sikt, när marknaden "anpassar sig" och höjer kursen och därmed sänker direktavkastningen.

Substansvärdet
Även substansvärdet omnämns ett flertal gånger. Framförallt är detta nyckeltal omnämnt tillsammans med investmentbolag. Detta är ju också högst förståeligt då substansvärdet är lättare att beräkna för sådana typer av företag, de äger ju endast andelar i andra företag och det blir då mycket enklare att få ett relevant substansvärde.

Efter dessa tre nyckeltal är det en mängd olika nyckeltal som läsarna tittar på. Här är en kort redogörelse för dessa:

Soliditet – Soliditeten för ett företag mäter (i procent) hur hög skuldsättningsgrad som företaget har. Ett medel för svenska företag brukar ligga på 30% soliditet. Man kan också kalla detta nyckeltal för skuldsättningsgrad och i samband med detta fundera på vem som äger företaget, banken eller aktieägarna?
Likviditet – Är närbesläktat med soliditeten och här menas att man helt enkelt har likvida medel att betala sina skulder. Hänger också ihop med ett positivt kassaflöde.
Omsättningstillväxt – Dvs att försäljningen ökar, verksamheten kanske expanderar och i framtiden ger mer utdelningar och avkastning.
P/S talet – Har gjort en noggrann redogörelse för detta här
PEG tal - Några använder sig även av PEG tal som är ett pe tal som tar hänsyn till tillväxten. Definitionen på PEG är: aktiepriset/(vinst per aktie)/(årlig tillväxt per aktie). Själv är jag inte särskilt påläst på hur man bör tolka PEG talet, ännu…
Kassaflöde – Jag har skrivit ett inlägg tidigare om kassaflöde och även gjort en studie på begreppet i en analys om Fortnox.

Jag tackar nu alla som varit med och bidragit till denna undersökning. Personligen har det hjälpt mig ännu en liten bit på vägen i ”projekt företagsvärdering”. Hoppas att det även kan hjälpa någon mer att bli ännu lite vassare på den fundamentala analysen!

5 kommentarer:

Jesper sa...

Kul undersökning. Blev förvånad över att inte räntabiliteten var med på listan.
Själv brukar jag använda mig mest av soliditet i relation till räntabilitet på totalt-(och eget) kapital.

Anonym sa...

Det finns en del empiriska studier som undersökt om det går att nå överavkastning genom att investera utifrån fundamentala nyckeltal på stockholmsbörsen.

Dessa studier visar att fundamental analys genererat överavkastning historiskt, vilket skulle vara omöjligt på en effektiv marknad där alla har tillgång till all information.

Studierna tyder alltså på att marknaden ineffektiv, alternativt att aktier som är fundamentalt lågt värderade innehar en högre risk, som inte fångas upp med idag kända metoder för att uppskatta risk (såsom CAPM).

En av dessa studier:
Hamberg M och Novak J (2005), Contrarian Investment, Accounting Conservatism and Transistory Earnings.

Mvh

Martin

inte miljonär än sa...

Hej jesper, jag tror att någon enstaka nämnde räntabilitet i undersökningen men inte så många att jag tog med det i resultatet. Det betyder ju iofs inte att detta är oviktigt, bara vad resultatet visade.

Anonym, intressanta tankar, jag har inte läst någon av de studier eller känner mig tillräckligt insatt för att ge ett "vettigt" svar. Menar du att fundamental analys inte går att använda på en ineffektiv (irrationell?) marknad?

Anonym sa...

"Menar du att fundamental analys inte går att använda på en ineffektiv (irrationell?) marknad?"

- snarare tvärtom. Många forskare menar att det är just marknadens ineffektivitet som gör det möjligt att med fundamental analys nå överavkastning. På en effektiv marknad, med allt vad det innebär, skulle det inte gå att nå överavkastning med fundamental analys (givet att den information som analysen grundar sig på är tillgänglig för alla, exempelvis i årsredovisningar).

Det kanske låter naturligt att lönsamma företag ger högre avkastning, men på en effektiv marknad är det risken som ska avgöra avkastningen.

Jag vill varmt rekommendera denna artikel som visserligen har ett par år på nacken, men som fortfarande är en av de bästa jag läst på ämnet.

http://research.chicagobooth.edu/economy/research/articles/84.pdf

Det är egentligen helt fantastiskt att man kan få överavkastning genom en kombination av enkla nyckeltal.

Mvh

Martin

inte miljonär än sa...

- Martin, tack för ditt svar och tack för länktipset!