Skolungdomar som investering?! ~ Mot miljonen

tisdag 18 augusti 2009

Skolungdomar som investering?!

Skolorna som drivs av investmentbolag i ryggen växer alltmer. När nu ungdomarna återgår till höstens studier finns det mer friskolor än någonsin. Och förlorarna är de kommunala skolorna och kanske skattebetalarna?

GP rapporterar idag att nästan hälften av alla gymnasieelever väljer friskolor och att de nu tomma lokalerna hos kommunen kostar 30 miljoner bara i år. Stora skolor som Frölundagymnasiet och munkebäcksgymnasiet lägger ner verksamheten. Man har från kommunala skolor inte lyckats hänga med i konkurrensen och marknadsanpassningen av skolvärlden. Att göra reklam eller att jobba med kvalitetsutveckling har sällan varit de kommunala skolornas starka sida. Och förlorarna är de själva.

Sveriges största utbildningskoncern Academedia rapporterade förra veckan och visar helt ok resultat. Ingen börsraket men ändå en stabil utveckling av koncernen som består av 70 skolor. Men frågan är hur bra det är att driva skolverksamhet med vinst som ett av målen? Det är ändå du och jag som med skatten betalar elevpengen och möjliggör vinst för aktieägare.

Själv jobbar jag inom en friskola och vi har aldrig tidigare haft sådant söktryck från elever. Detta beror mycket på min skolas hårda arbete med inre kvalitetsutveckling och pedagogisk proffessionalitet. Samtidigt kan jag fundera på vad som egentligen händer med pengarna som "blir över". Går de tillbaka till eleverna eller är det de stora aktieägarna som får ta del av detta?

Själv så är jag positiv till friskolornas framfart så länge utvecklingen också går hand i hand med god pedagogik och bra kvalitet. Däremot hade jag önskat ett vinsttak som man får göra på skolverksamhet på 3-5%. Risken finns alltid att aktörer på denna marknad pressar ut för mycket av elever, lärare och skattebetalarnas pengar och förlorarna blir då våra elever.

Läs också:
DN orättvisa betyg pga konkurrens

Inga kommentarer: