Nuvarande och kommande valutaeffekter ~ Mot miljonen

tisdag 28 juli 2009

Nuvarande och kommande valutaeffekter

Den svenska kronan har stått mycket lågt under en tid och självklart har detta gynnat svenska bolag som säljer på den internationella marknaden. Vissa menar att den uppgång vi sett på den svenska börsen till stor del har varit orsakad av den svaga svenska kronan.


Exportorienterade företag har trots minskade volymer klarat av att hålla en rätt ok vinst. Frågan är nu hur stor påverkan den låga svenska kronan har haft på detta och om en eventuell stärkt krona kommer påverka bolagen negativt. Även räntan som nu är så låg som 0,25% borde trycka upp företagens resultat till viss del.

Var är nu den svenska kronan på väg framåt? Sedan i Juli har den svenska kronan stärkts med 0,50 öre mot både euron och dollarn, till glädje för sommarresenärer. Men hur kommer en stärkt krona påverka den exporterande industrin? Kommer effekten av en stärkt krona att vara synlig i företagens kommande rapporter eller kommer den något stabiliserande efterfrågan att dölja eventuella kommande valutaeffekter.

Jag tror att det kan vara relevant att hålla koll på utvecklingen av den svenska kronan och hur detta kan påverka mina aktieinnehav. Förhoppningen är dock att det inte skall påverka i någon högre grad. Den är ju för tillfället fortfarande mycket lågt värderad.

Inga kommentarer: