Konjunkturtankar ~ Mot miljonen

torsdag 30 juli 2009

Konjunkturtankar

Konjunkturbarometerns värde har den senaste månaden tagit ett rejält kliv uppåt enligt konjunkturinstitutet. Från juni månads läge på på 79,4 till julis på 87,1. Det finns alltså en tro bland privatpersoner och företag idag att det kommer att bli lite ljusare ekonomiska tider.

Jag har funderat en del på hur mycket man egentligen kan använda sig av denna barometerfunktion som konjunkturistitutet publicerar. Det som publiceras i massmedia ger sällan särksilt mycket mer än en siffra som går upp eller ner. Däremot publicerar institutet på sin hemsida http://www.konj.se/ en något fördjupad analys. Här kan vi idag läsa vilka branscher som är på väg uppåt, vilka som redan går bra och i vilka branscher det fortfarande är svagt.

Det mest intressanta som jag hittar här är att tillverkningsindustrin rapporterar att ordrarna har slutat att falla och nu stabiliserat sig. Detta är självklart positivt och i de företag som har jobbat med effektiviseringar och nedskärningar kommer säkert detta att synas i resultatet from nästa år. Eftersom jag själv ligger tungt viktad i mitt aktieinnehav i råvara och verkstad så är det förstås särskilt intressant för just mig.

Läs också:
Satsa på aktier i lågkonjunktur - en strategi!
Bli rik på konjunkturer?

Inga kommentarer: