Fortnox AB, en analys ~ Mot miljonen

tisdag 23 juni 2009

Fortnox AB, en analys

Har under några månader haft uppsikt över över bolaget Fortnox som har utvecklat en webtjänst för företags bokföring, fakturering, tidredovisning, säljstöd osv. Företaget har funnits sedan 2006 men börsnoterades i maj 2007.


Fortnox är ett av de företag som jobbar med det så kallade "molnet". Dvs man erbjuder helhetstjänster för ett företag/privatperson inkluderande servrar, mjukvara och support utan att kunden själv behöver installera något hos sig. Fortnox ansvarar för backuper och utvecklande av tjänster, det enda kunden behöver är en dator och en uppkoppling. Fördelarna med detta är förstås stora, framförallt för mindre företag.


Omsättningen har sett ut enligt följande:

Företaget har alltså haft en stadig utveckling av sin omsättning under de senaste åren och man räknar med en fortsatt uppgång under 2009. Så det verkar som om företaget verkligen har en ljus framtid, eller?

Ja, riktigt så enkelt är det inte. Företagets rörelseresultat i första kvartalrapporten är dessvärre negativ även om den har förbättrats från tidigare. Rörelseresultatet uppgick till -1533 kkr. Fortnox har strategin att vara billiga och istället få en stor kundbas för att förbättra rörelseresultatet. De måste alltså öka antalet kunder för att nå positivt resultat.

Det finns också orosmoln kring om företaget kanske kommer att behöva göra en nyemission. Följande citat hämtar jag direkt från deras hemsida:
"Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen."


Idag köps fortnox aktien för 1,55 kr och de har under hela våren haft en stadig uppgång. Under 2009 har aktien stigit med ca: 50%. Den stora frågan är om bolaget lyckas nå positivt resultat och om de behöver göra en nyemission och riskera värdeminskning i bolaget.


Jag kommer att ha bolaget under uppsikt den närmsta tiden och om det erbjuds ett bra (billigt) köpläge samt att jag är likvid så kanske jag går in...

1 kommentar:

Anonym sa...

Kul att du gillar Fortnox!

Här finns en del matnyttig info kring bolaget btw:
http://www.introduce.se/foretag/fortnox/review