Bli rik på konjunkturer? ~ Mot miljonen

torsdag 18 juni 2009

Bli rik på konjunkturer?

Läs också: Resan mot rymden? På väg ur lågkonjunktur?Den svenska barometerindikatorn över hur konjunkturen ser ut i landet har den senaste månaden stigit med 6 procentenheter. Det finns alltså små antydningar att vi är på väg ut ur lågkonjunkturen. Och den intressanta frågan är vilka sektorer och företag som kommer var först ur startblocken och ge mig (och kanske ni som läser) mest pengar! Men innan vi närmar oss konkreta företag så kommer här mer information om vad en konjunktur är och hur man kan veta var i konjunkturen vi är.


Konjunktur
Inom ekonomin använder man detta begrepp för att beskriva hur läget i ekonomin är. Det svenska konjunkturinstitutet bedriver forskning och gör prognoser i detta. Och självklart ligger deras prognoser till stor grund för företag och myndigheter.


Var i konjunkturcykeln är vi?
Man använder sig av en barometerindikatorn som varje månad ger en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin pejlas av bland företag och hushåll. Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om indikatorn ligger över 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. Det är alltså genom denna man kan läsa av var i konjunkturcyklerna vi befinner oss.


Krasch och raket
Som högst har indikatorn varit uppe i ett värde nära 120. Denna toppnotering inträffade i mars 2000, alltså precis då luften började gå ur IT-bubblan. Därefter störtdök stämningsläget i ekonomin ända fram till oktober 2001, då indikatorn var nere på strax under 80. I juni 2007 var indikatorn uppe i 115, därefter kom bankkrisen i USA och kollapsen av bilindustrin.
Just nu (200905) ligger barometerindikatorn på 77 och vi är alltså inne i lågkonjunktur.Vilka aktier skall man satsa på?
Ja om jag hade svaret på den frågan hade jag varit stenrik och inte ägnat min tid att skriva det här. Men traditionellt sett gäller att först ut är råvaror, följt av verkstad, bilindustrin, handel, bank och finans och sist ut är byggsektorn. Så om vi är i lågkonjunktur gäller det att sikta in sig på företag som SSAB, SCA, oljeaktier, skogsaktier. Men om just det företaget du eller jag siktar in oss på är tillräckligt vinstdrivande som vi vill måste vi ju först undersöka.


Läs också:
Resan mot rymden? På väg ur lågkonjunktur?

Lycka till!

Referenser:
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen-Barometerindikatorn/
http://www.konj.se/

Inga kommentarer: